This page in English

Forskargrupp

Cellulär och Molekylär Virologi

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Magnus Johansson

Forskningsämne

Infektioner orsakade av fästing- och myggburna Flavivirus utgör ett enormt globalt hälsoproblem som ger upphov till flera allvarliga sjukdomar hos människor, inklusive denguefeber, West Nile orsakad encefalit och fästingburen encefalit (TBE). Inom gruppen för cellulär och molekylär virologi fokuserar vi på att fördjupa förståelsen för dessa virus livscykel. Genom att kartlägga och identifiera interaktioner mellan virala proteiner och värdcellen identifierar vi lämpliga mål för framtida utveckling av antivirala läkemedel samt kunskap för att skapa nya levande flavivirusvacciner. För att hitta och studera lämpliga vaccinkandidater använder vi omvänd genetik teknik för att generera försvagade virus som vi karakteriserar både in vitro och in vivo.

Vi studerar även virusreplikation med hjälp av flavivirala replikonmodeller som vi kan uttrycka tillsammans med de strukturella virus proteinerna vilket skapar packade RNA replicon. Dessa kan användas både för att cell och molekylär biologiska studier och som bärare för vaccinkandidater. För att förstå spridning och det växande antalet av TBE fall i Skandinavien detekterar vi TBE-viruset både i naturen och i patientprover. För att vidare studera molekylär epidemiologin för TBE så använder vi djup sekvensering och bioinformatik.