Mänskliga Rättighetsdagarna

Byggklossar staplade på varandra och texten Mänskliga rättighetsdagarna Conventum Örebro 17-18 november.

Den 17–18 november 2022 arrangeras Mänskliga Rättighetsdagarna på Conventum i Örebro. Temat för årets konferens är ”Rätten till ett liv i trygghet och säkerhet”. Örebro universitet är en av samarbetsparterna för årets konferens.

Mänskliga Rättighetsdagarna är en möjlig arena att lyfta och uppmärksamma pågående forskning kring mänskliga rättigheter. Dagarna har under de senaste åren besökts av 3 000–5 000 deltagare årligen och programmet brukar bestå av omkring 150 seminarier, workshops, föreläsningar som arrangeras av ett flertal arrangörer.

Information om Mänskliga Rättighetsdagarna