Checklista utställningsplatser

 • Nödutgångar får aldrig blockeras.
 • Alkoholservering/förtäring är inte tillåten.
 • Vid utställningsplatserna får inte hög musik och andra störande verksamheter förekomma som stör studiemiljön.
 • Verksamheten ska äga rum på hyrd plats, man får ej stå fritt i lokalerna. Det är inte tillåtet att ”gå på” folk som passerar.
 • Endast utdelning av flygblad eller annat informationsmaterial är tillåtet vid utställningsplatsen.
 • Debatter och tal får endast hållas i hörsalar.
 • Efter användning lämnas utställningsplatsen i städat skick. Allt material, reklam, affischer mm ska tas bort.
 • Vid Campus Örebro och Grythyttan är det inte tillåtet att röka inomhus eller inom en 15 meters radie vid samtliga entréer och friskluftsintag.
 • Vid Campus USÖ är det inte tillåtet att röka, varken inomhus eller utomhus. Gäller hela sjukhusområdet.
 • Djur får av allergiskäl inte medföras i universitetets lokaler.
 • Örebro universitet är en allergivänlig plats. Tänk därför på att inte använda er av sådant som kan innebära problem för personer med astma, allergi eller annan överkänslighet, t.ex. nötter, starka parfymer, doftande blommor, gran-/björkris etc.
 • Rökmaskiner, popcorn-maskiner och dyl. som avger rök och som kan aktivera brandlarmet är inte tillåtna.

Särskilda förhållningsregler för utomhusplatser på Campus Örebro

 • Utställningsbord tillkommer ej
 • Användning av lastbil får endast ske vid Prismatorget
 • Eluttag:
  • Prismatorget (på fasaden på östra sidan av torget): 3-fas, 32A
  • Krakatorget: 16A
  • Utställare ansvarar själva för att kunna ansluta till eluttagen. Örebro universitet tillhandahåller inte förlängningskablar, kontakter, etc., för utlåning.

 

Infocenter (bokning) infocenter@oru.se 019-30 30 00
Vaktmästeri
Campus Örebro
campusservice@oru.se 019-30 39 04
Vaktmästeri
Campus USÖ
campusservice@oru.se 019-30 14 15

Örebro universitet är en öppen miljö för studenter och personal, vilket bl.a. innebär att entréerna är öppna stora delar av dagen och att många rör sig i lokalerna.

Öppettider för respektive hus ser du här.

 • Det finns brandlarm i alla lokaler.
 • Aula Nova har ett talande larm.
 • Vid brandlarm ska byggnaden alltid utrymmas!