Lärosalar

Lärosalar

Antal platser 16–48 platser  

Projektor Projektor

Hus Forumhuset

Hus Långhuset

Hus Novahuset

Lärosalar

Vi hyr ut lärosalar i följande hus:

  • Vardagar kl 08:00–17:00: 
    Forumhuset, Långhuset och Novahuset. 
  • Övrig tid: 
    Långhuset; salarna L103 (40 platser), L109 (48 platser) och L112 (24 platser). 

Tider

Lärosalar hyrs ut mellan kl 08:00–22:00. 

Uthyrning sker per hel timme.

Lokalen är tillgänglig vid bokningens starttid och ska vara utrymd vid bokningens sluttid. Om tid behövs för riggning och/eller nedplockning, tänk på att boka extra tid för detta.

Pris

Lokalhyra: 300–400 kr/timme.

Kostnader för extra teknik, möblering och personal kan tillkomma.