Samlar fastighetssektorn – vill inspirera fler att använda AI för ett hållbart fastighetsägande

1/5

Nästan 50 deltagare från över 20 företag, kommuner och organisationer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn gästade frukostmötet som arrangerades av Örebro universitet och Fastighetsägarna i ORU Innovation Arena.
– Den röda tråden – om vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför för att skapa ett klimatneutralt Örebro till 2030 – är samverkan, säger Mikael Klintberg på samverkansplattformen AI Impact Lab.

Mötet inleddes av Örebro universitets rektor Johan Schnürer, som bland annat lyfte fram lärosätets satsning på tre profilområden: hållbarhet, mat och hälsa samt AI och robotik. Tanken med detta är att Örebro universitet genom samverkan ska kunna bidra till att samhället utvecklas på ett hållbart sätt.

Därefter bjöd Amy Loutfi, vicerektor för AI och innovation, på en överblick över pågående AI-forskning som går att koppla till fastighetssektorn, bland annat projekt tillsammans med Akademiska Hus,  Ecoguard och Örebro Kommun.

I ett av forskningsprojekten har projektparterna använt AI och en digital tvilling för att analysera hur människor beter sig i lokalerna på campus i Örebro. Med hjälp av dessa analyser och kunskaper kan fastighetsägaren sedan planera och använda lokalerna mer effektivt och hållbart.

Frukostmötet bjöd också på presentationer av Årets AI-svensk 2022, Jonas Tannerstad på Örebrobostäder, samt av Sara Andersson på Örebro kommun och Arne Bergvik på Sigholm Tech.

– Syftet med mötet var att synliggöra pågående aktiviteter inom fastighetsbranschen där AI kan vara en del av lösningen för ett hållbart fastighetsägande, både ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Den röda tråden – om vi ska kunna lösa de utmaningar vi står inför för att skapa ett klimatneutralt Örebro till 2030 – är samverkan, säger Mikael Klintberg och fortsätter:

– Vi fick en positiv respons från besökarna. Flera av deltagarna berättade att de ser hur fort utvecklingen går just nu, men att de behöver samverka med andra eftersom lösningarna ligger på systemnivå.

Text: Jesper Eriksson
Foto: Anna Töndel