Genombrott för Rapp - landstingsavtal klart

Bild från Örebroföretaget Rapp AB

Örebroföretaget Rapp AB, som har sin grund i forskning vid Örebro universitet, har fått ett genombrott på marknaden. I dagarna blev ett avtal klart med det första landstinget, Region Östergötland. Diskussioner förs även med fler landsting.
– Att Region Östergötland skriver avtal med oss är förstås ett stort erkännande, säger Anna Skogh, vd för Rapp. Det underlättar inte bara bearbetningen av den övriga marknaden. Den ökade mängd data vi nu får in, förbättrar också träffsäkerheten för vår produkt.

Dagkirurgi, då patienten som regel återvänder till sitt hem direkt efter operationen, står idag för en betydande del av alla operationer. Detta spar pengar för vården, men innebär också ett visst mått av osäkerhet – både för läkare och patienter.

Genom att via en IT-lösning göra det enkelt för patienten att berätta om sitt mående, skapar Rapp AB större trygghet för alla inblandande. Inte nog med det. Kunskapen om olika typer av patienters komplikationer och tillfrisknande, analyseras av Rapp med hjälp av artificiell intelligens.

– Vår egenutvecklade IT-lösning är ett viktigt hjälpmedel. Men det är AI-analysen i nästa steg som egentligen är grejen. Med den nya kunskap vi skapar, kommer vården att med större precision kunna förutse hur olika patientgrupper kommer att reagera på olika typer av operationer, säger Anna Skogh, vd.

Analyserar patienters hälsa med hjälp av AI

Kan man förutse hur olika patienter kommer att må efter en operation, kan man också ge bättre information och bättre vård. Det är just detta som är Rapps ambition – att den ökande kunskapen om patienternas mående ska leda till bättre vård.

– Ju mer data vi kan samla in, desto mer träffsäker kommer vården att kunna bli. Vi hoppas kunna hjälpa vården med både förbättringar och kostnadsbesparingar genom göra patienternas röst tydligare. Vi hjälper landstingen att styra sina resurser dit där den gör allra störst nytta.

Att Region Östergötland som första landsting nu skrivit avtal med Rapp, gör att Anna Skogh känner sig mycket hoppfull för framtiden.
– Vi har jobbat hårt och länge för detta. Nu har vi fått ett kvitto på att vi är på rätt väg. Jag är övertygad att detta kommer att leda till nya avtal och fler affärer.

Ett företag sprunget ur forskning

Rapp har sitt ursprung i forskningen som bedrivs på Örebro universitet. I dag är företaget en del av Inkuberas  nya satsning på life science.

– Inkubera har hjälpt oss att bli mer affärsmässiga. Med Inkuberas hjälp har vi blivit spetsigare i vårt erbjudande och kommit snabbare ut på marknaden, säger Anna Skogh.

Text: Mats Dernand