Ny rådgivande grupp stärker samverkan med näringslivet

Rådgivande grupp: Hannes van Lunteren, Stina Algotson, Marie Gidlund och Magnus Börjeson.

Rådgivande grupp för Samverkansplattformen Mat och Hälsa: Hannes van Lunteren, Stina Algotson, Marie Gidlund och Magnus Börjeson.

För att ytterligare stärka samverkan mellan Örebro universitet och näringslivet har Samverkansplattformen Mat och hälsa bildat en rådgivande grupp med representanter från olika delar av livsmedelssystemet.
– Det är mycket värdefullt att få vara en brygga mellan forskning och praktik genom deltagandet i den rådgivande gruppen, säger Magnus Börjeson, styrelseordförande för Agro Öst.

Gruppen kommer att spela en viktig roll i att främja utvecklingen av Samverkansplattformen Mat och hälsa. Den ska fungera som bollplank, identifiera relevanta trender och nätverksmöjligheter samt hjälpa till att skapa kontakter och samarbeten med olika aktörer.

– Jag hoppas kunna bidra till kopplingen mellan mat och hälsa och besöksnäringen. Vi förväntar oss att resandet och besöksnäringen kommer att öka i omfattning och därmed efterfrågan på kommersiellt tillagad mat, säger Stina Algotson, VD för Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond och en av medlemmarna i den rådgivande gruppen.

En annan trend som Stina Algotson tror kommer fortsätta växa är måltidsturismen – resor med stort intresse för gastronomi, lokala råvaror och genuina måltidsupplevelser.

– Detsamma gäller intresset för hälsa. Behovet av kompetensförsörjning samt kunskapsutveckling är stort och kommer att bli ännu större i svensk besöksnäring. Därför är samverkan med akademin, som denna plattform, viktigt för besöksnäringens företag och anställda, säger hon.

Regional och nationell förankring

Samverkansplattformen Mat och hälsa arbetar med att möjliggöra samverkan, kunskapsutbyte och ett ökat flöde av idéer och innovationer inom området. Den rådgivande gruppen kommer också att bidra till att förankra samverkansplattformens arbete nationellt.

– Det är extra viktigt att få möjlighet att lyfta fram frågeställningar från primärproduktionen om vikten av råvarornas roll för matkvalitet och hälsa. Vi behöver också bli bättre på att ta tillvara de forskningsrön som kommer fram så att de blir till största möjliga nytta för företag och samhälle, säger Magnus Börjeson.

– Samverkansplattformen Mat och hälsa är en regional plattform, men för oss är det viktigt att den också har en stark nationell förankring, vilket i sin tur gynnar hela regionen. Den rådgivande gruppen kommer att bidra med värdefulla inspel till vårt arbete och jag ser fram emot vårt samarbete, säger Lavinia Gunnarsson, verksamhetsledare för Samverkansplattformen Mat och hälsa.

Text och foto: Jasenka Dobric

Medlemmar i den rådgivande gruppen:

  • Stina Algotson, VD Besöksnäringens forsknings-och utvecklingsfond
  • Magnus Börjeson, styrelseordförande Agro Öst
  • Marie Gidlund, verksamhetsledare Sweden Food Arena
  • Hannes van Lunteren, ansvarig Krinova Food & Business Designer

Visionen för Örebro universitets profil Mat och hälsa är att hållbart producerad mat med hälsofördelar är konsumenternas förstahandsval. Samverkansplattformen Mat och hälsa ska bidra till visionen genom att möjliggöra samverkan och kunskapsutbyte, som leder till ett ökat flöde av idéer och innovationer inom området. Plattformen ska bidra till förändring genom att skapa goda förutsättningar för att kunskap och kompetens kan nyttiggöras av små och medelstora företag och andra aktörer inom livsmedelssektorn och besöksnäringen.

Tillväxtverket och regionala tillväxtmedel står för 80 % av projektets finansiering.
Resten av finansieringen kommer från Örebro universitet. Totalt har projektet beviljats 11,7 miljoner kronor i anslag.

Loggor 2.JPG