Robotforskare tog hjälp av studentkonsulter: ”Har gett oss mer tid till kärnforskning”

Tim Schreiter, doktorand i datavetenskap, och Martin Magnusson, lektor och forskare i datavetenskap, anlitade fyra studentkonsulter genom Studentuppdrag för att hjälpa till i ett forskningsprojekt om människa-robot-interaktion.

Tim Schreiter, doktorand i datavetenskap, och Martin Magnusson, lektor och forskare i datavetenskap, anlitade fyra studentkonsulter genom Studentuppdrag för att hjälpa till i ett forskningsprojekt om människa-robot-interaktion.

Forskarna Martin Magnusson och Tim Schreiter arbetar med ett projekt som ska förbättra interaktionen mellan människor och robotar. Ett viktigt – men också tidskrävande – steg för att komma framåt i forskningen är att efterbehandla data. För att få mer tid till kärnforskningen valde Martin och Tim att anlita studentkonsulter genom Studentuppdrag.

I forskningsprojektet registreras data på mänskliga rörelsemönster i olika situationer för att underlätta utveckling och bedömning av algoritmer som kan användas där robotar och människor samarbetar. Dessa algoritmer kan användas när robotar behöver interagera med människor på ett säkert och naturligt sätt, som exempelvis sociala robotar, tjänsterobotar eller andra kollaborativa robotar.

– Till exempel är vi intresserade av rörelseförutsägelse, alltså förmågan att förutse vart en människa kommer att röra sig härnäst, och robotens förmåga att planera sina rörelser på ett sätt som respekterar människans komfort och preferenser, säger Tim Schreiter, doktorand i datavetenskap.

Behandling av data tidskrävande – men helt nödvändigt

Forskarna insåg att efterbehandlingen av datan, som var helt nödvändig för projektet, skulle kräva mycket arbetet och tid.

– Därför kändes det som en bra idé att involvera studenter genom Studentuppdrag. Vi tänkte också att detta skulle vara en värdefull möjlighet till lärande för studenterna, eftersom de skulle ställas inför verkliga forskningsproblem och datauppsättningar. En annan förhoppning var att projektet kunde väcka studenternas intresse för att fortsätta sina studier eller karriärer inom robotik, säger Martin Magnusson, forskare i datavetenskap.

”Vi fick också feedback från studenterna som var till hjälp för oss”

Genom Studentuppdrag anlitade forskarna fyra studentkonsulter, som gick igenom filerna med inspelade mönster och banor av människors rörelser. Studenterna fixade sedan till data som saknades, som exempelvis luckor eller extremvärden. Dessutom fick de bearbeta videofilerna och göra ansikten suddiga för att anonymisera och skydda deltagarnas integritet.

– Studenterna använde ett mjukvaruverktyg som vi gav dem och följde riktlinjer och protokoll som vi hade fastställt i förväg. De producerade snabbt nya idéer för att förbättra processen, säger Tim Schreiter.

Vad har samarbetet med Studentuppdrag betytt för er och för forskningsprojektet?

– Det har gett forskarna i projektet mer tid för att arbeta med kärnforskning. Det är inte gratis att anställa studentkonsulter, men det minskar alternativkostnaden för att binda forskarpersonal till databearbetningsuppgifter. Vi tycker också att det positivt att studenterna får se lite mer av vad som händer inom forskningen. Det kan ge dem en bild av hur robotforskning kan gå till. Vi fick också lite feedback från studentkonsulterna om hur vi kan förbättra vår datainsamling och bearbetningsmetoder, vilket var till hjälp för oss.

Text och foto: Jesper Eriksson