AI Impact Lab | Om oss

Bild på Örebro universitet.

AI Impact Lab är en samverkansplattform som stärker regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

AI Impact Lab – ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län – är industrins och den offentliga sektorns ingång till AI-kompetensen vid Örebro universitet. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i regionen. Detta kommer att ske inom ramen för ORU Innovation Arena.

AI Impact Lab-teamet:

Verksamhetsledare

Camilla Ulvmyr

Tjänstetitel: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Verksamhetsledare

Mikael Klintberg

Tjänstetitel: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Mikael Klintberg

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Mikael Klintberg

Projektsamordnare

Anna Töndel

Tjänstetitel: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkan

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: -

Anna Töndel

Våra samarbetspartners: