AI Impact Lab | Om oss

Bild på Örebro universitet.

AI Impact Lab är en samverkansplattform som stärker regionens utveckling inom artificiell intelligens genom att fungera som en mötesplats där företag och offentlig sektor får tillgång till den senaste kunskapen inom AI.

AI Impact Lab – ett samarbete mellan Örebro universitet och Region Örebro län – är industrins och den offentliga sektorns ingång till AI-kompetensen vid Örebro universitet. AI Impact Lab vill föra samman akademi, företag och offentliga verksamheter i ett innovationssystem och tillsammans accelerera AI-utvecklingen i regionen. Detta kommer att ske inom ramen för ORU Innovation Arena.

Verksamhetsledare

Camilla Ulvmyr

Befattning: Uppdragssamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Camilla Ulvmyr

E-post:

Telefon: 019 303381

Rum: E2202

Camilla Ulvmyr

Verksamhetsledare

Mikael Klintberg

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Mikael Klintberg

E-post:

Telefon: 0767 614443

Rum: IA201

Mikael Klintberg

Projektsamordnare

Anna Töndel

Befattning: Projektsamordnare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Anna Töndel

E-post:

Telefon: 019 303546

Rum: IA201

Anna Töndel

Verksamhetsledare Swedish Mining Innovation Bergslagen

Lotta Sartz

Befattning: Projektledare Organisation: Kommunikation och samverkansstöd

Profilsida: Lotta Sartz

E-post:

Telefon: 019 303206

Rum: E2271

Lotta Sartz

Våra samarbetspartners: