Begripligt språk

Begripligt språk handlar om målgruppsanpassning och tydlighet.

Målgruppsanpassning

Akademiskt språk ska vara vårdat, begripligt och ämnesspecifikt. Med begripligt menas här att det ska vara begripligt för läsaren. Det innebär bland annat att texten behöver anpassas efter målgruppens ämneskunskaper. Du måste med andra ord alltid veta vem som ska läsa din text. Det hjälper dig att avgöra vilka ord du behöver förklara. I de flesta texter som du ska skriva i din utbildning ska du rikta dig till dina kurskamrater och försöka vara begriplig för dem.

Tydlighet

Om du uttrycker dig så klart och tydligt som möjligt, har du tagit flera steg mot en begriplig text. Det är också viktigt att kontrollera att du inte har utelämnat information som läsaren behöver för att förstå din text. Andra tips för att skriva en begripligt är:

  • Skriv det viktigaste först i meningen och stycket.
  • Skriv om en sak i taget.
  • Uttryck dig inte svårare än nödvändigt.
  • Ta alltid reda på vad nya ord betyder
  • Placera verbet tidigt i meningen för att undvika meningar med långa startsträckor.

Tillbaka till Språk och stil