Koncentrerat språk

Akademiska texter utmärks av att språket är koncentrerat och framställningen informationstät.

Koncentrerat språk innebär att skriva kort och fokuserat. Sträva därför alltid efter att uttrycka dig tydligt med så få ord som möjligt. Undvik onödig information och pratighet i din text.

Undvik onödig information

Håll dig till saken och undvik överflödig information. Innehållet ska vara relevant och nödvändigt utifrån syftet med din text. Det ska tillföra något och ha en bestämd funktion. En akademisk text ska ha både ett koncentrerat innehåll och ett koncentrerat språk.

Undvik pratighet

Använd så få ord som möjligt och uttryck dig precist. Undvik upprepningar, långa omskrivningar, utfyllnadsord och onödiga som-satser. Skriv språkekonomiskt!

Tillbaka till Språk och stil