Studieteknik

För många som börjar studera på universitetet är det mycket som är nytt och det är också vanligt att man har lite problem med studierna i början. Det som brukar vara mest avgörande för hur man klarar sina studier är vilken studieteknik man har, om man ens har någon.

Minnet

Som student är det mycket som man måste ta in i minnet och detta ställer stora krav på självdisciplin och studieteknik. Studier visar att minnet avtar kraftigt med tiden och redan efter en dag kommer man ihåg endast 25 % av den inlärda mängden. Det är lättare att komma ihåg det som är i början och i slutet av ett inlärningspass samt det som är avvikande.

Använder man flera sinnen vid inlärningen är det också lättare att minnas, men det viktigaste sättet att hjälpa minnet är att repetera. För att få en effektiv inlärning och för att förhindra stress behöver man planera sina studier.

Planering

Börja med att lägga in fasta tider så som tentamen, föreläsningar, grupparbeten mm. Försök att lägga upp planeringen utifrån kunskapsmål och inte efter sidantal, t ex ”idag skall jag lära mig 4 P modellen”. Läs när det passar dig bäst, en del har lättare att koncentrera sig på kvällar, andra lär sig bättre på morgonen. Kom ihåg att lägga in tid för repetition. Glöm inte att även planera in viktiga saker som händer privat, arbetstider, barnens födelsedagar, släktmiddagar, fotbollsmatchen med kompisarna mm.

Det är inte bara att göra en planering och sedan tro att allting löser sig utan du måste även göra en uppföljning så att du ser vad du har klarat av och vad som inte är gjort. Om du inte har lyckats genomföra planeringen så måste du också analysera varför. Kanske kan det vara så att din planering var helt orealistisk?

Litteraturläsning

Många faller i fällan att läsa ett visst antal sidor per dag istället för att lära sig en viss mängd kunskap. Innan du läser en text, kontrollera dina anteckningar, läsanvisningar eller ev. kunskapsnivå i boken för att veta vad du förväntas kunna efter du har läst texten. Ett alternativ är att skumläsa texten för att se vilka delar som är extra intressanta. Efter läsningen kan du gå tillbaka och följa upp så att du har förstått. Du kan också träffa dina kurskamrater för att förklara för varandra vad texten handlar om.

Att anteckna

För att hjälpa hjärnan att komma ihåg behöver man anteckna. Det finns tre bra skäl för att anteckna; för att ordna sina tankar och hjälpa minnet, för att håller sig koncentrerad, samt slutligen för att genom anteckningarna ge ett värdefullt komplement till litteraturen.

Det är viktigt att vara väl förberedd för att kunna anteckna och det är därför bra om man skumläser litteraturen innan föreläsningen så att man har bekantat sig med nya ord och känner igen ämnet. Är man väl förberedd går det bättre att anteckna och lyssna samtidigt.

Konsten är att skriva lagom mycket. Skriv korta meningar och använd egna ord. Det är lättare att minnas sådant som man själv kunnat uttrycka/skapat egna termer för. Anteckna frågor och sådant som du inte förstått på ett separat papper.

Det finns en mängd olika anteckningstekniker som t ex mindmapping. Gemensamt för dessa tekniker är att man skall försöka anteckna så visuellt som möjligt. Genom att använda färg och rita bilder och diagram blir det lättare för hjärnan att komma ihåg.

Komplettera anteckningarna så snart du kan efter en föreläsning. Detta gör du enkelt om du ser till att under föreläsningen anteckna väldigt glest eller genom att bara använda högra delen av ett papper att skriva på.

Distansstudier

Distansstudier ställer extra stora krav att ha god planering och bra självdisciplin. En fara med att studera på distans är att det kan bli väldigt ensamt. Försök därför att använda kursens kursrum för att få kontakt med andra som läser kursen och diskutera och samarbeta kring studierna. Det är svårt att läsa allt på egen hand utan att ventilera och diskutera det man har läst. Träffas därför gärna och diskutera föreläsningarna, anteckningarna, litteraturen eller för att göra gamla tentor.

Tentamen

Många förknippar ordet tentamen med stress. Det är viktigt att använda den stressen på ett positivt sätt så att det blir en drivkraft för att motivera sig och inte istället något destruktivt. Konsten är att göra en planering och se till att man följer den. Den negativa stressen brukar uppkomma om man inte följer sin planering.

Inför tentan måste du repetera selektivt och ägna tid åt sådant som du inte kan. Arbeta gärna i grupp så täcker du in det som ni skall kunna bättre.

När du skriver tentan så börja med det som du kan bäst för att få en positiv trend istället för att svara på frågorna i nummerordning. Lägg märke till frågorna så att du inte har missförstått dem och gå tillbaka och kontrollera frågan igen när du har svarat på den. Här kan frågans verb vara bra att kasta en extra blick på. Där framgår det tydligt vad det egentligen är som man vill att du skall göra; analysera, jämföra, beskriva o s v.

Vill du ha mer tips om studieteknik?

Se denna videoserie om studieteknik