Undervisning och studiemiljö

Studenter på föreläsning i hörsal.

Att vara student innebär både nya utmaningar och nya kunskaper. Men det är inte helt enkelt att veta hur universitetsstudier fungerar. Här har vi samlat information om hur det är att studera på Örebro universitet.

Universitetsstudier

På universitet fokuserar du ofta på ett ämne eller en kurs i taget.  Som universitetsstudent kommer du stöta på föreläsningar, tentaplugg, grupparbeten och seminarium. Det som ligger till grund för studierna är litteraturen som du förväntas studera på egen hand. Hur undervisningen och schemat ser ut kan variera beroende på vilket program eller kurs du läser. I vissa fall kan det handla om några föreläsningar i veckan och i andra fall kan större delen av veckan vara schemalagd.

All utbildning på universitet bygger på kurser. Kursernas längd är olika, det finns kurser som är några veckor och kurser som sträcker sig över månader. Kursens längd mäts i högskolepoäng (hp). En termin är 30 hp och ett läsår är 60 hp vid heltidsstudier. Vid universitet kan du välja att läsa på olika utbildningsnivåer. Grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Om du inte läst på ett universitet eller en högskola tidigare kan du välja mellan utbildningar på grundnivå.

Skillnaden mellan gymnasiet och universitet 

Att gå från gymnasiet till universitet kan kännas stort. Det är inte helt ovanligt att fundera på skillnaderna mellan gymnasiet och universitet. Universitetsstudier innebär nya utmaningar och som nybliven student kommer du få större frihet i din utbildning. Men det innebär också att du får större ansvar i att planera dina studier på egen hand. Det som utmärker universitetsstudier från gymnasiet är gemenskapen och att plugga tillsammans med personer som delar liknande intressen och mål som du. Läs mer om skillnaderna mellan gymnasiet och universitet här.

Undervisning

Undervisning

När du läser på universitet och högskolor finns det flera olika undervisningsformer som du kommer att stöta på.

Två studenter som går mot Universitetsbiblioteket.

Våra campus

Örebro universitet är uppdelat i tre campusområden, campus Örebro, campus USÖ och campus Grythyttan.

funktionsnedsättning

Funka - Studera med funktionsnedsättning

Du som upplever hinder i studierna på grund av en funktionsnedsättning kan få särskilt stöd.

Elitidrott och undervisning

Elitidrott och undervisning

Örebro universitet ska erbjuda möjlighet för studenter att kombinera elitidrott och studier.

Studenter arbetar i en lektionssal

Studie- och arbetsmiljö

Örebro universitet är ytterst ansvarig för studiemiljön på lärosätet, se vilka frågor som är bra för dig som student att känna till.