Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 
Terminsstart: 2 september 2019
Terminsslut: 19 januari 2020

Vårterminen 2020
Terminsstart: 20 januari 2020
Terminsslut: 7 juni 2020

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 
Terminsstart: 31 augusti 2020
Terminsslut: 17 januari 2021

Vårterminen 2021: 
Terminsstart: 18 januari 2021
Terminsslut: 6 juni 2021

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning