Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023: 
Terminsstart: 28 augusti 2023
Terminsslut: 14 januari 2024

Vårterminen 2024: 
Terminsstart: 15 januari 2024
Terminsslut: 2 juni 2024

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024: 
Terminsstart: 2 september 2024
Terminsslut: 19 januari 2025

Vårterminen 2025: 
Terminsstart: 20 januari 2025
Terminsslut: 8 juni 2025

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning