Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2024/2025

Höstterminen 2024: 
Terminsstart: 2 september 2024
Terminsslut: 19 januari 2025

Vårterminen 2025: 
Terminsstart: 20 januari 2025
Terminsslut: 8 juni 2025

Läsåret 2025/2026

Höstterminen 2025: 
Terminsstart: 1 september 2025
Terminsslut: 18 januari 2026

Vårterminen 2026: 
Terminsstart: 19 januari 2026
Terminsslut: 7 juni 2026

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning