Terminstider

Ordinarie terminstider

Sommarterminen 2021: 
Terminsstart: 7 juni 2021
Terminsslut: 29 augusti 2021

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 
Terminsstart: 30 augusti 2021
Terminsslut: 16 januari 2022

Vårterminen 2022: 
Terminsstart: 17 januari 2022
Terminsslut: 5 juni 2022

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning