Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022: 
Terminsstart: 29 augusti 2022
Terminsslut: 15 januari 2023

Vårterminen 2023: 
Terminsstart: 16 januari 2023
Terminsslut: 4 juni 2023


Läsåret 2023/2024

Höstterminen 2023: 
Terminsstart: 28 augusti 2023
Terminsslut: 14 januari 2024

Vårterminen 2024: 
Terminsstart: 15 januari 2024
Terminsslut: 2 juni 2024

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning