Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 
Terminsstart: 30 augusti 2021
Terminsslut: 16 januari 2022

Vårterminen 2022: 
Terminsstart: 17 januari 2022
Terminsslut: 5 juni 2022

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022: 
Terminsstart: 29 augusti 2022
Terminsslut: 15 januari 2023

Vårterminen 2023: 
Terminsstart: 16 januari 2023
Terminsslut: 4 juni 2023

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning