Terminstider

Ordinarie terminstider

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 - 9 juni 2019

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september 2019 - 19 januari 2020
Vårterminen 2020: 20 januari 2020 - 7 juni 2020

Avvikande terminstider

Programstudenter vid Institutionen för hälsovetenskaper och Institutionen för medicinska vetenskaper kan i vissa fall ha avvikande terminstider.

Avvikande terminstider

Terminstider för tidigare läsår

Viktiga datum för anmälan och antagning