Ansökan - studentambassadör

Körkort

Hantering av personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund. Uppgifterna som samlats in använder Örebro universitet för att avgöra din lämplighet för tjänsten samt för att kunna kontakta dig för en eventuell intervju. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen genom att kontakta This is an email address eller lärosätets dataskyddsombud på This is an email address. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.