Tack för din intresseanmälan!

Vi rekryterar nya studentambassadörer i början av varje termin och återkommer till dig när urvalsprocessen startar.


Vänligen enheten för studentrekryering och marknadsföring.