Avvikande terminstider

Tidigarelagd hösttermin

Chefen för Studentavdelningen har beslutat om avsteg från fastställd terminstid  för höstterminer (Dnr ORU 3.4.1-07880/2022).

För nedanstående program (ej termin 1) samt fristående kurser som eventuellt samläser med dessa ska höstterminen påbörjas en vecka tidigare än fastställd ordinarie terminstid och pågå i 21 veckor, med en veckas uppehåll.

  • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
  • Läkarprogrammet, 330 hp
  • Läkarprogrammet, 360 hp
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Ordinarie terminstider