Avvikande terminstider

Höstterminen 2021

Chefen för Studentavdelningen har beslutat om avsteg från fastställd terminstid höstterminen 2021 (Dnr 3.4.1-05859/2020).

För nedanstående program (ej termin 1) samt fristående kurser som eventuellt samläser med dessa ska höstterminen 2021 påbörjas måndagen den 23 augusti och pågå i 21 veckor, med en veckas uppehåll (vecka 52).

  • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
  • Läkarprogrammet, 330 hp
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Höstterminen 2020

Chefen för Studentavdelningen har beslutat om avsteg från fastställd terminstid höstterminen 2020 (Dnr 3.4.1-06517/2019).

För nedanstående program (ej termin 1) samt fristående kurser som eventuellt samläser med dessa ska höstterminen 2020 påbörjas måndagen den 24 augusti och pågå i 21 veckor, med en veckas uppehåll (vecka 53).

  • Biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp
  • Läkarprogrammet, 330 hp
  • Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård, 60 hp
  • Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård, 60 hp