Terminstider för tidigare läsår

Läsåret 2022/2023

Höstterminen 2022: 29 augusti 2022 - 15 januari 2023
Vårterminen 2023: 16 januari 2023 - 4 juni 2023

Läsåret 2021/2022

Höstterminen 2021: 30 augusti 2021- 16 januari 2022
Vårterminen 2022: 17 januari 2022 - 5 juni 2022

Läsåret 2020/2021

Höstterminen 2020: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
Vårterminen 2021: 18 januari 2021 - 6 juni 2021

Läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019: 2 september 2019 - 19 januari 2020
Vårterminen 2020: 20 januari 2020 - 7 juni 2020

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september 2018 - 20 januari 2019
Vårterminen 2019: 21 januari 2019 - 9 juni 2019

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017: 28 augusti 2017 - 14 januari
2018 Vårterminen 2018: 15 januari 2018 - 3 juni 2018

Läsåret 2016/2017

Höstterminen 2016: 29 augusti 2016 - 15 januari 2017
Vårterminen 2017: 16 januari 2017 - 4 juni 2017

Läsåret 2015/2016

Höstterminen 2015: 31 augusti 2015 - 17 januari 2016
Vårterminen 2016: 18 januari 2016 - 5 juni 2016

Läsåret 2014/2015

Höstterminen 2014: 1 september 2014 - 18 januari 2015
Vårterminen 2015: 19 januari 2015 - 7 juni 2015

Läsåret 2013/2014

Höstterminen 2013: 2 september 2013 - 19 januari 2014
Vårterminen 2014: 20 januari 2014 - 8 juni 2014