Undervisning

Undervisning

När du läser på universitet och högskolor finns det flera olika undervisningsformer som du kommer att stöta på.

Föreläsningar förekommer inom de flesta utbildningar och är ungefär som det låter, en föreläsare talar om ett område inför ganska många studenter. Det finns utrymme för frågor och diskussioner, men på det hela taget är det läraren som talar. Studenterna lyssnar och antecknar. Det är inte ovanligt att föreläsningar ges på engelska.

Seminarier innebär att en mindre grupp studenter träffar en lärare och diskuterar ett område. Det är vanligt att man har ett seminarium efter en stor föreläsning. Det är viktigt att vara väl förberedd inför ett seminarium för att få ut så mycket som möjligt av diskussionen.

Laborationer är vanligast inom tekniska, naturvetenskapliga och medicinska utbildningar. Studenterna utför då praktiska experiment utifrån det de har lärt sig teoretiskt.

Praktik ingår i vissa utbildningar, till exempel i vård- eller lärarutbildningar. Då är studenten ute på en arbetsplats och får prova på att jobba med det han/hon håller på att utbilda sig till. 

VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) innebär att studenten befinner sig i en pedagogisk verksamhet (t. ex. på en skola) och deltar i arbetet.

Fältstudier finns nästan enbart inom naturvetenskapliga utbildningar. Studenterna kan till exempel åka till Island och studera en glaciär eller undersöka mikroorganismer i en sjö.

Schema för din kurs brukar vara klart ungefär fyra veckor innan kursen startar.