FAQ Allmänna frågor

 1. Fråga: Vad ska finnas med i presentationstexten till bokomslagets baksida och hur lång får texten vara?
  Svar: Det som ska finnas med är en kort presentation av dig (utbildnings-/yrkesbakgrund) och av avhandlingen. Uppåt 2500 tecken, inklusive blanksteg bör går bra.
 2. Fråga: Vilket referenshanteringssystem ska jag använda och var kan jag hitta information om detta?
  Svar: Det finns inga generella bestämmelser för vilket system som ska användas. Det kan dock vara bra att stämma av med ämnesföreträdare och/eller din handledare eftersom det finns olika traditioner inom olika ämnen. Örebro universitetsbibliotek/Språkverkstaden har mycket bra länkar till guider över olika referenshanteringssystem.
 3. Fråga: Jag behöver ha bilder/illustrationer i min avhandling, men saknar bildbehandlingsprogram – hur gör jag?
  Svar: Diagram, figurer, Smart Art och skärmbilder bör, precis som tabeller, skapas direkt i Word. Allra bäst blir det om du gör dem direkt i B-mallen eftersom du då inte behöver krympa ner dem, vilket kan göra dem otydligare än du avsett. Det går även bra att infoga bilder som är gjorda i övriga delar av Officepaketet, men de kan bli en aning suddiga. Ibland går det att förbättra skärpan genom att låta tryckeriet montera om bilden/figuren. Spara därför alltid filen med originalbilden/figuren.
 4. Fråga: Vilka krav ställs på bilder i avhandlingen?
  Svar: Det beror på syftet med bilden/illustrationen. Generellt räcker det att bilden/figuren är läsbar. Undvik att använda bilder från Internet. Dels har dessa bilder alltid för dålig upplösning för att bli bra i tryck, dels kan det vara svårt att få fram vem som har rättigheterna till bilden. Om bilderna utgör ett väsentligt inslag i avhandlingens innehåll – bör du överväga att införskaffa de bildbehandlingsprogram som krävs (t.ex. Photoshop och Illustrator) alternativt anlita någon som kan göra bilderna åt dig. Örebro universitet har tyvärr inte resurser för att ta fram bilder/illustrationer. Däremot kan vi hjälpa dig att bedöma om en befintlig bild/figur håller tillräckligt hög kvalitet för tryck.
 5. Fråga: Måste jag ha tillstånd för att använda bilder i min avhandling, bilder som jag t.ex. scannat in från en bok eller hittat på Internet?
  Svar: Generellt gäller att man alltid bör ha tillstånd (helst skriftligt) från rättighetsinnehavaren. Vad gäller bilder på bokomslag är det ett absolut krav. På www.bildupphovsrätt.se kan du läsa mer om vad som gäller för bildanvändning. 
 6. Fråga: Ska jag ha sidnummer i mina delarbeten som är i manusform? Ska det se ut på något särskilt sätt?
  Svar: Det underlättar framförallt i samband med disputationen om alla sidor är numrerade. Sidnumren ska antingen vara placerade mitt på sidan (företrädesvis nedtill) eller med placering utsida, dvs till höger i sidfoten om det är en udda sida och till vänster om det är en jämn sida.