Kontroll av tryckfilerna för avhandlingen

Hur kontrollerar jag tryckfilerna

De filer du får för kontroll från tryckeriet ser i princip ut på samma sätt som de filer du skickat in. Det är dock viktigt att du gör en slutkontroll innan du godkänner dessa filer för tryck.

Nedanstående punkter talar om vad du bör kontrollera särskilt. Skriv gärna ut filerna på papper när du gör kontrollen. Tittar du direkt på skärmen kan ibland bilder och tecken se konstiga ut, även om de inte gör det vid utskrift.

Inlagan

 • Finns alla sidor med eller har någon sida som inte ska vara det råkat bli ”blank”?
 • Ser eventuella specialtecken och formler ut som de ska?
 • Ser bilder och figurer ut som de ska?
 • Om du har bilder som ska tryckas i färg, har rätt sidor blivit separerade för färgtryck?

Du som skrivit en sammanläggningsavhandling bör dessutom kontrollera:

 • Är alla delarbeten med och ligger de i rätt ordning?
 • Har alla delarbeten fått försättsblad och tumgrepp som anger det romerska numret på varje delarbete?
 • Har rätt benämning använts (Study, Paper, Article eller motsvarande svenskspråkig benämning om avhandlingen är skriven på svenska)?
 • Ser sidnumreringen bra på respektive delarbete? Viktigt att tänka på är att alla sidnummer ska ligga placerade på utsidan eller i mitten av boksidan. Ligger de in mot ryggen blir det svårt att läsa.

Omslaget

 • Är ditt namn respektive avhandlingens titel korrekt stavade på såväl framsida som rygg?
 • Stämmer ISBN/ISSN samt namn och nummer på serien överens med vad som står angivet i inlagan?
 • Är ämnesnamnet (står under ditt namn på framsidan) korrekt angivet?
 • Stämmer bokmärket överens med ryggtexten och framsidans logotyp?
 • Ser baksidestexten ut som den ska (har t.ex. kursiveringar som fanns med i din originalfil kommit med?)
 • Är rätt omslagsfoto valt?

Om du upptäcker innehållsliga fel eller stavfel i baksidestexten är det som regel säkrast att du skickar in en ny presentationstext, alternativt att du tydligt anger vilket/vilka ord som ska korrigeras.

Spikbladet

 • Har abstract monterats på ett korrekt sätt, bakpå den framsida med uppgifter om disputationen som du skickat in?
 • Stämmer alla uppgifter på framsidan, eller har någonting ändrats sedan du skickade in sidan?

Fel i originalfilen?

Om du upptäcker innehållsliga eller andra fel som härrör från din originalfil så finns det två vägar att gå. Antingen markerar du i PDF:en vad som ska ändras (använd gärna kommentarer i Acrobat). Vi gör ändringarna och skickar ett nytt korr. Eller så gör du ändringar själv och sänder in en ny version, detta är att föredra om du har mycket ändringar alt. stora ändringar (stycken behöver flyttas etc). Du bör därför noga överväga värdet av att ersätta din inskickade fil/filer med nya när du kommit så här långt i processen. I många fall kan ett enkelt rättelseblad (Errata) som du bifogar den färdiga avhandlingen vara att föredra.