Tidsplan för avhandlingsframställningSå snart du har ett ungefärligt datum för disputation ska du fylla i Formulär för planering av avhandlingsarbetet. I och med att du fyller i och skickar iväg formuläret får du en (preliminär) tidplan som visar när du måste lämna dina filer för tryck och tryckeriet kan lägga in din avhandling i sin schemaläggning. 

Vi vill att du fyller i och skickar formuläret senast 10 veckor före planerad spikning (i normalfallet 13 veckor före planerad disputation).

Tider för spikning och disputation

Tid för disputation får ske fram till och med fredagen veckan före midsommar.
Tid för spikning får ske redan från och med den 15 augusti.
Nyårsuppehåll för såväl disputation som spikning perioden 23 december – 6 januari.
OBS! Om spikningen skall ske tidigare än terminsstarten på hösten (mellan 15e aug fram till terminsstart) kommer material att behöva lämnas in till tryckeri redan innan semestern

När en tidsplan har upprättats är det mycket viktigt att du meddelar tryckeriet om det uppstår någon form av förändring. Tex om datum för spikningen eller disputationen ändras.