Utformning av avhandling

Avhandlingsmallen

Du gör själv layouten till inlagan av din avhandling. Genom att använda den mall som finns framtagen får du en enhetlig layout som följer Örebro universitets grafiska profil. Mallen är utformad så att de krav som ställs på tillgänglighet ska kunna uppfyllas. Det går även bra att använda denna mall till licentiatuppsatser och forskningsrapporter.

Frågor om mallarna

Om du har frågor kring hur mallarna ska användas bör du i första hand läsa i guiden som du hittar här nedan samt använda dig av de exempel som visas i själva filen. Om du behöver ytterligare support så kontakta avhandlingar@oru.se

Här ovan finner du de mallar du behöver. Skriver du avhandlingen på engelska väljer du ORU Thesis template, skriver du på svenska väljer du ORU Avhandlingsmall. Spikbladet behöver du också fylla i och lämna in (endast svensk text).