Utformning av avhandling

Avhandlingsmallar

Du gör själv layouten till inlagan av din avhandling och förbereder den för tryck. Genom att använda de mallar som finns framtagna får du en enhetlig layout som följer Örebro universitets grafiska profil. Du spar dessutom tid i förhållande till om du skulle skapa en egen mall. Mallarna går även bra att använda till licentiatuppsatser och forskningsrapporter.

Frågor om mallarna

Om du har frågor kring hur mallarna ska användas bör du i första hand läsa i manualen som du laddar ner från samma sida samt använda dig av Exempel_B-mallen.pdf som referens. Har du frågor så kontakta This is an email address

Observera att allmänna funderingar, t.ex. kring om avhandlingen ska innehålla en sammanfattning och var denna ska placeras, är sådant du får diskutera med din handledare.