This page in English

Avhandlingar: Funktionsnedsättning och samhälle

1. Varieties of reading disability
Stefan Gustafson
ISBN 91-7219-867-2, 2000
2. Cognitive functions in drivers with brain injury – anticipation and adaptation
Anna Lundqvist
ISBN 91-7219-967-9, 2001
3. Cognitive deafness
Ulf Andersson
ISBN 91-7373-029-7, 2001
4. Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur par-perspektiv
Carin Fredriksson
ISBN 91-7373-105-6, 2001
5. Signs, Symptoms, and Disability Related to the Musculo-Skeletal System
Gunnar Lundberg
ISBN 91-7373-160-9, 2002
6. Participation – Ideology and Everyday Life
Anette Kjellberg
ISBN 91-7373-371-7, 2002
7. Föräldrar med funktionshinder – om barn, föräldraskap och familjeliv
Marie Gustavsson Holmström
ISBN 91-7203-500-5, 2002
8. Active wheelchair use in daily life
Kersti Samuelsson
ISBN 91-7373-196-X, 2002
9. Två kön eller inget alls. Politiska intentioner och vardagslivets realiteter i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen
Marie Jansson
ISBN 91-7373-568-X, 2003
10. Audiological and cognitive long-term sequelae from closed head injury
Per-Olof Bergemalm
ISBN 91-7668-384-2, 2004
11. Att vara i särklass – om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan
Martin Molin
ISBN 91-85295-46-9, 2004
12. Rättvis idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – dilemma kring
omfördelning och erkännande
Kajsa Jerlinder
Licentiate Degree, 2005
13. Hearing impairment and deafness. Genetic and environmental factors –
interactions – consequences. A clinical audiological approach
Per-Inge Carlsson
ISBN 91-7668-426-1, 2005
14. Hearing and cognition in speech comprehension. Methods and applications
Mathias Hällgren
ISBN 91-85297-93-3, 2005
15. Living with deteriorating and hereditary disease: experiences over ten years of
persons with muscular dystrophy and their next of kin
Katrin Boström
ISBN 91-7668-427-x, 2005
16. Disease and disability in early rheumatoid arthritis
Ingrid Thyberg
ISBN 91-85299-16-2, 2005
17. "Varför får jag icke följa med dit fram?" Medborgarskapet och den offentliga
debatten om dövstumma och blinda 1860-1914
Staffan Bengtsson
ISBN 91-85457-06-X, 2005
18. Modalities of Mind. Modality-specific and nonmodality-specific aspects of
working memory for sign and speech
Mary Rudner
ISBN 91-85457-10-8, 2005
19. Facing the Illusion Piece by Piece. Face recognition for persons with
learning disability
Henrik Danielsson
ISBN 91-85497-09-6, 2006
20. Vuxna med förvärvad traumatisk hjärnskada – omställningsprocesser och
konsekvenser i vardagslivet. En studie av femton personers upplevelser
och erfarenheter av att leva med förvärvad traumatisk hjärnskada
Thomas Strandberg
ISBN 91-7668-498-9, 2006
21. Nycklar till kommunikation. Kommunikation mellan vuxna personer med grav
förvärvad hjärnskada och personernas närstående, anhöriga och personal
Pia Käcker
ISBN 978-91-85715-88-6, 2007
22. ”Aspergern, det är jag”. En intervjustudie om att leva med Asperger syndrom
Gunvor Larsson Abbad
ISBN 978-91-85831-43-2, 2007
23. Sounds of silence – Phonological awareness and written language in children with
and without speech
Janna Ferreira
ISBN 978-91-85895-74-8, 2007
24. Postponed Plans: Prospective Memory and Intellectual Disability
Anna Levén
ISBN 978-91-85895-57-1, 2007
25. Consequences of brain tumours from the perspective of the patients and of their
next of kin
Tanja Edvardsson
ISBN 978-91-7668-572-3, 2008
26. Impact on participation and service for persons with deafblindness
Kerstin Möller
ISBN 978-91-7668-595-2, 2008
27. Approaches to Audiological Rehabilitation with Hearing Aids: studies on
prefitting strategies and assessment of outcomes
Marie Öberg
ISBN 978-91-7393-828-0, 2008
28. Social Interaction and Participation in Activities of Everyday Life Among Persons
with Schizophrenia
Maria Yilmaz
Licentiate Degree, 2009
29. Focus on Chronic Disease through Different Lenses of Expertise Towards Implementation of Patient-Focused Decision Support Preventing Disability: The example of Early Rheumatoid Arthritis
Örjan Dahlström
ISBN 978-91-7393-613-2, 2009
30. Children with Cochlear Implants: Cognition and Reading Ability
Malin Wass
ISBN: 978-91-7393-487-9, 2009
31. Restricted participation: Unaccompanied children in interpreter-mediated asylum hearings in Sweden
Olga Keselman
ISBN: 978-91-7393-499-2, 2009
32. Deaf people and labour market in Sweden. Education – Employment – Economy
Emelie Rydberg
ISBN: 978-91-7668-725-3, 2010
33. Social rättvisa i inkluderande idrottsundervisning för elever med rörelsehinder – en utopi?
Kajsa Jerlinder
ISBN: 978-91-7668-726-0, 2010
34. Erfarenheter av rehabiliteringsprocessen mot ett arbetsliv – brukarens och de professionellas perspektiv
Helene Hillborg
ISBN: 978-91-7668-741-3, 2010
35. Knowing me, knowing you – Mentalization abilities of children who use
augmentative and alternative communication
Annette Sundqvist
ISBN: 978-91-7393-316-2, 2010
36. Lärare, socialsekreterare och barn som far illa – om sociala representationer och
interprofessionell samverkan
Per Germundsson
ISBN: 978-91-7668-787-1, 2011
37. Fats in Mind: Effects of Omega-3 Fatty Acids on Cognition and Behaviour in Childhood
Ulrika Birberg Thornberg
ISBN: 978-91-7393-164-9, 2011
38. ”Jobbet är kommunikation”
Om användning av arbetshjälpmedel för personer med hörselnedsättning
Sif Bjarnason
Licentiate Degree. ISBN: 978-91-7668-835-9, 2011
39. Applying the ICF-CY to identify everyday life situations of children and youth with disabilities
Margareta Adolfsson
ISBN: 978-91-628-8342-3, 2011
40. Tinnitus – an acceptance-based approach
Vendela Zetterqvist
ISBN: 978-91-7393-040-6, 2011
41. Applicability of the ICF-CY to describe functioning and environment of children
with disabilities
Nina Klang
ISBN: 978-91-7668-864-9, 2012
42. Bringing more to participation
Participation in school activities of persons with Disability within the framework
of the International Classification of Functioning, Disability and Health for
Children and Youth (ICF-CY)
Gregor Maxwell
ISBN: 978-91-628-8484-0, 2012
43. From Eye to Us.
Prerequisites for and levels of participation in mainstream school of persons with
Autism Spectrum Conditions
Marita Falkmer
ISBN: 978-91-637-2091-8, 2013
44. Otosclerosis, clinical long-term perspectives
Ylva Dahlin-Redfors
ISBN 978-91-628-8617-2, 2013
45. Tinnitus in Context - A Contemporary Contextual Behavioral Approach
Hugo Hesser
ISBN 978-91-7519-701-2, 2013
46. Hearing and middle ear status in children and young adults with cleft palate
Traci Flynn
ISBN 978-91-628-8645-5, 2013
47. Utrymme för deltagande, beslutsprocesser i möten mellan patienter med
ospecifika ländryggsbesvär och sjukgymnaster i primär vård
Iréne Josephson
ISBN 42-978-91-85835-41-6, 2013
48. ”Man vill ju klara sig själv” Studievardagen för studenter med Asperger syndrom
i högre studier
Ann Simmeborn Fleischer
ISBN 978-91-628-8681-3, 2013
49. Cognitive erosion and its implications in Alzheimer’s disease
Selina Mårdh
ISBN 978-91-7519-621-1, 2013
50. Hörselscreening av en population med utvecklingsstörning
Utvärdering av psykoakustisk testmetod och av OAE-registrering som komplementär metod
Eva Andersson
Licentiate Degree. ISBN 978-91-7519-616-9, 2013
51. Skolformens komplexitet – elevers erfarenheter av skolvardag och tillhörighet
i gymnasiesärskolan
Therése Mineur
ISBN 978-91-7668-951-6, 2013
52. Evaluating the process of change:
Studies on patient journey, hearing disability acceptance and stages-of-change
Vinaya Kumar Channapatna Manchaiah
ISBN 978-91-7519-534-6, 2013
53. Cognition in hearing aid users: Memory for everyday speech
Hoi Ning (Elaine) Ng
ISBN 978-91-7519-494-3, 2013
54. Representing sounds and spellings Phonological decline and compensatory
working memory in acquired hearing impairment
Elisabet Classon
ISBN 978-91-7519-500-1, 2013
55. Assessment of participation in people with a mild intellectual disability
Patrik Arvidsson
ISBN 978-91-7668-974-5, 2013
56. Barnperspektiv i barnavårdsutredningar – med barns hälsa och barns upplevelser i fokus
Elin Hultman
ISBN 978-91-7519-457-8, 2013
57. Internet Interventions for Hearing Loss
Examining rehabilitation Self-report measures and Internet use in hearing-aid users
Elisabet Sundewall Thorén
ISBN 978-91-7519-423-3, 2014
58. Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive Processing of Degraded Speech
Sushmit Mishra
ISBN 978-91-7519-386-1, 2014
59. Supported employment i en svensk kontext – förutsättningar när personer med
funktionsnedsättning når, får och behåller ett arbete
Johanna Gustafsson
ISBN 978-91-7529-012-6, 2014
60. Effects of Specific Cochlear Pathologies on the Auditory Functions:
Modelling, Simulations and Clinical Implications
Amin Saremi
ISBN 978-91-7519-365-6, 2014
61. Children with profound intellectual and multiple disabilities and their participation in family activities
Anna Karin Axelsson
ISBN 978-91-85835-48-5, 2014
62. Lexical and Semantic Development in Children With Cochlear Implants
Ulrika Löfkvist
ISBN 978-91-7549-546-0, 2014
63. Rethinking sound. Computer-assisted reading intervention with a phonics approach for deaf and hard of hearing children using cochlear implants or hearing aids
Cecilia Nakeva von Mentzer
ISBN 978-91-7519-270-3, 2014
64. Assessing cognitive spare capacity as a measure of listening effort using the
Auditory Inference Span Test
Niklas Rönnberg
ISBN 978-91-7519-267-3, 2014
65. Employees with Aided Hearing Impairment: An Interdisciplinary Perspective
Håkan Hua
ISBN 978-91-7519-240-6, 2014
66. Prosthetic and Orthotic Services in Developing Countries
Lina Magnusson
ISBN 978-91-85835-55-3, 2014
67. Dealing with digits - Arithmetic, memory and phonology in deaf signers
Josefine Andin
ISBN: 978-91-7519-235-2, 2014
68. Time is of the essence in speech recognition: Get it fast or think about it
Shahram Moradi
ISBN: 978-91-7519-188-1, 2014
69. Effects of hearing loss on traffic safety and mobility
Birgitta Thorslund
ISBN: 978-91-7519-178-2, 2014
70. Aspekter på lärande vid dövblindhet - möjligheter och begränsningar för
personer med Alström syndrom
Berit Rönnåsen
Licentiate Degree. ISBN: 978-91-7529-068-3, 2015
71. Memory and communication in typically developing infants and children with
Autism Spectrum Disorder: Behavioral and electrophysiological indices
Emelie Nordqvist
ISBN: 978-91-7519-078-5, 2015
72. Cognitive capacities and composite cognitive skills in individuals with
Usher syndrome type 1 and 2
Cecilia Henricson
ISBN: 978-91-7685-999-5, 2015
73. Functioning and Disability in Adults with Hearing Loss
Preparatory studies in the ICF Core Sets for Hearing Loss project
Sarah Granberg
ISBN: 978-91-7529-086-7, 2015
74. Speech recognition and memory processes in native and non-native language perception
Lisa Kilman
ISBN: 978-91-7685-972-8, 2015
75. To include or not to include: Teachers’ social representations of inclusion of
students with Asperger diagnosis
Ann-Charlotte Linton
ISBN: 978-91-7685-956-8, 2015
76. Health and People with Usher syndrome
Moa Wahlqvist
ISBN: 978-91-7529-098-0, 2015
77. Children with mild intellectual disability and their families – needs for support,
service utilisation and experiences of support
Lena Olsson
ISBN: 978-91-85835-66-9, 2016
78. Deafblindness
Theory-of-mind, cognitive functioning and social network in Alström syndrome
Hans-Erik Frölander
ISBN: 978-91-7529-132-1, 2016
79. Signs for Developing Reading
Sign Language and Reading Development in Deaf and Hard-of-Hearing Children
Emil Holmer
ISBN: 978-91-7685-767-0, 2016
80. Speech masking speech in everyday communication
The role of inhibitory control and working memory capacity
Victoria Stenbäck
ISBN: 978-7685-604-8, 2017
81. Neural and Cognitive Effects of Hearing Loss on Speech Processing
Eline Borch Petersen
ISBN: 978-91-7685-640-6, 2017
82. A biopsychosocial approach to functioning, oral health and specialist dental
health care in children with disabilities – Swedish and international perspectives
Johanna Norderyd
ISBN: 978-91-85835-81-2, 2017
83. Samverkansprojekt, och sen då? – en uppföljande studie av samverkansprocessen
kring barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa
Ulrika Englund
ISBN: 978-91-7529-194-9, 2017
84. Aural rehabilitation programs for hearing aid users
Evaluating and clinically applying educational programs, supported via telephone
and/or the internet and professionally guided by an audiologist
Milijana Malmberg
ISBN: 978-91-629-0187-5, 2017
85. Tolkning vid förmedlade samtal via Bildtelefoni.net
– interaktion och gemensamt meningsskapande
Camilla Warnicke
ISBN: 978-91-7529-197-0, 2017
86. Vardagslivets aktiviteter. Handlingen som terapeutiskt redskap för personer med
svårare psykiska funktionshinder – Analys av arbetsterapeuters berättelser med
utgångspunkt i G H Meads teori om social handling
Marianne Boström
ISBN: 978-91-7529-206-9, 2017
87. Creative disability classification systems: The case of Greece, 1990-2015
Antonia Pavli
ISBN: 978-91-7529-204-5, 2017
88. Ej utgiven
89. Perception of disturbing sounds
Investigations of people with hearing loss and normal hearing
Åsa Skagerstrand
ISBN: 978-91-7529-229-8, 2018
90. Peer Interaction in Preschool: Necessary, but not Sufficient
The Influence of Social Interaction on the Link between Behaviour Difficulties
and Engagement among Children with and without Need of Special Support
Madeleine Sjöman
ISBN: 978-91-88339-13-3, 2018
91. Prosodic and Phonological Ability in Children with Developmental
Language Disorder and Children with Hearing Impairment
In the context of Word and Nonword Repetition
Simon Sundström
ISBN: 978-91-7685-321-4, 2018
92. From detection to intervention
Psychological aspects of online hearing rehabilitation
Peter Molander
ISBN: 978-91-7685-226-2, 2018
93. Participation in and outside school
Self-ratings by Swedish adolescents with and without impairments and long-term
health conditions
Frida Lygnegård
ISBN: 978-91-85835-92-8, 2018
94. Återgång i arbete efter förvärvad hjärnskada
– livskvalitet, möjligheter och hinder
Marie Matérne
ISBN: 978-91-7529-267-0, 2018
95. Climbing up the hearing rehabilitation ladder
Elisabeth Ingo
ISBN: 978-91-7519-011-2, 2019
96. Situationen på den svenska arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
En sekundäranalys om sysselsättning, yrkesnivå, diskriminering, stöd och anpassning för personer med olika typer av funktionsnedsättning
Tomas Boman
ISBN: 978-91-7529-302-8, 2019
97. Different is cool!
Self-efficacy and participation of students with and without disabilities in school-based Physical Education
Karin Bertills
ISBN: 978-91-88339-26-3, 2019
98. Fonologisk utveckling hos barn med otitbenägenhet
En longitudinell studie i åldrarna 3;6 till 5;6 år
Helena Stålnacke
Licentiate Degree. ISBN: 978-91-7529-321-9, 2020
99. Life Strategies, Work and Health in People with Usher Syndrome
Mattias Ehn
ISBN: 978-91-7529-322-6, 2020
100. Time to Plan: How to support everyday planning in adolescents with intellectual disability
Lisa Palmqvist
ISBN: 978-91-7929-869-2, 2020
101. Reasons for Language: Language and  Analogical Reasoning in Children with Cochlear Implants and Children with Typical Hearing
Michaela Socher
ISBN: 9789179297916, 2020
102. The development of the Situated Phoneme (SiP) Test: A Swedish test of phonemic discrimination in noise for adult people with hearing loss.  
Erik Witte
ISBN: 978-91-7529-369-1, 2021
103. Cognition Seen Through the Eyes of Hearing Aid Users: Working Memory Resource Allocation for Speech Perception and Recall
Andreea Micula
ISBN: 978-91-7929-137-2, 2022
104. Förändringar i transportrelaterad välfärd och myndighetsförtroende. En studie om personer som fått sitt körkort återkallat på grund av synfältsbortfall
Jonna Nyberg
ISBN: 978-91-7529-413-1, 2021
105. Adult patients with severe-to-profound hearing impairment. A clinical, register-based, and interview study
Satu Turunen-Taheri
ISBN: 978-91-8016-338-5, 2021
106. Older Adults with Dual Sensory Loss: Prevalence, Diagnoses & Rehabilitation Services
Elin Lundin
ISBN: 978-91-7529-437-7, 2022
107. Auditory Distraction in ADHD: From Behaviour to the Brain
Rina Blomberg
ISBN: 978-91-7929-302-4, 2022
108. Assessment of everyday functioning for adults with hearing loss – Development of the Hearing and Functioning in Everyday Life Questionnaire (HFEQ)
Elin Karlsson
ISBN: 978-91-7529-435-3, 2022
109. Participation in physical activity among adolescents with autism spectrum disorder - the perspectives of adolescents, parents and professionals
Susann Arnell
ISBN: 9789175294612