Avhandlingar i musikvetenskap

Lindblad, Katarina (2021) "Som plåster på själen": Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2021

Larsson, Christina (2019). Att lära genom improvisation: en didaktisk studie i grundskolans musikundervisning. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2019

Ullsten, Alexandra (2019). Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2019

Österling Brunström, Johanna (2015). Kropp, görande och varande i musik. En fenomenologsik studie. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2015

Kvarnhall, Victor (2015). Pojkars musik, reproduktionens tystnad. En explanatorisk studie av pojkars reproducerande förhållningssätt till populärmusik och populärmusicerande. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2015

Tägil, Ingela (2013). Jenny Lind. Röstens betydelse för hennes mediala identitet. En studie av hennes konstnärskap 1838-49.
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2013

Lilliedahl, Jonathan (2013). Musik i (ut)bildning. Gränsdragningar och inramningar i läroplans(kon)texter för gymnasieskolan. 
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2013

Kjellander, Eva (2013). Jag och mitt fanskap. Vad musik kan betyda för människor. 
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2013

Ehrlin, Anna (2012). Att lära av och med varandra: en etnografisk studie av musik i förskolan i en flerspråkig miljö. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2012

Danielsson, Annika (2012). Musik oss emellan. Identitetsdimensioner i ungdomars musikaliska deltagande. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2012

Karl Asp (2011).
Om att välja vad och hur: musiklärares samtal om val av undervisningsinnehåll i ensemble på gymnasiets estetiska program.
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2011 (Licentiatuppsats)

Sverker Zadig (2011).
Vi sjunger så bra tillsammans: Om medvetet eller omedvetet samarbete mellan körsångare samt om formella och informella ledare i körstämman.
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2011 (Licentiatuppsats)

Tivenius, Olle (2008).
Musiklärartyper: en typologisk studie av musiklärare vid kommunal musikskola.
Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2008.

Westvall, Maria (2007).
Webs of Musical Significance. A study of student-teachers' musical socialsation in Ireland and Sweden. St Patrick's College, Drumcondra Ireland & Örebro universitet.

Eriksson, Helene (2006).
Systematisk analys och lösning av pianistiskt tekniska problem Instuderingsmodell tillämpad på F. Chopins etyder op. 25 Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2006.

Calissendorff, M. (2005).
"Om man inte vill spela, då blir det jättesvårt" En studie av en grupp förskolebarns musikaliska lärande i fiolspel. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2005

Georgii-Hemming, Eva. (2005). Berättelsen under deras fötter Fem musiklärares livshistorier. Musikhögskolan vid Örebro universitet, 2005