Forskningsseminarier i kriminologi, 3 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kriminologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

19 januari 2023

Kontaktpersoner

Kritiska samtal och vetenskapliga dialoger utgör en viktig grund inom forskning. Syfte med kurser är att utveckla doktoranders förmågor som blivande forskare att delta i det kunskapsutbyte och den vetenskapliga dialog som utgör en viktigt grund i vetenskapssamhället. I kursen ingår att doktoranden aktivt deltar i ett antal högre seminarier inom ämnet kriminologi, lägger fram och kommenterar text samt reflekterar över sin egen roll och seminariets roll inom forskning.

För anmälan kontakta forskningsadm.bsr@oru.se

Kursansvarig: Karin Hellfeldt