Introduktion till forskning i kriminologi, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kriminologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Catherine Tuvblad, Universitetslektor
    019 303678 This is an email address

Välkommen till denna forskarutbildningskurs som introducerar till forskning i kriminologi.

Kursen innefattar en diskussion om vad kriminologi är som forskningsfält och en diskussion om de olika delforskningsområdena och perspektiven inom vetenskapen kriminologi. Den innehåller en mer specifik diskussion om exempel på forskningsområden och specifika forskningsstudier inom kriminologi och deras metodologiska tillvägagångssätt, analytiska strategier och etiska aspekter. Hantverket och yrkesrollen att vara forskare inom kriminologi diskuteras också. Kursen innefattar också en diskussion om vad en doktorsavhandling i kriminologi är och vad den förväntas innehålla.

För anmälan kontakta This is an email address

Kursansvarig:

Kursschema: