Presentation på internationell vetenskaplig konferens, 1,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kriminologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

19 januari 2023

Kontaktpersoner

Syftet med kursen är att ge doktorander kunskap och erfarenhet av att presentera den egna
forskningen vid en internationell vetenskaplig konferens. Kursen innehåller förberedelse av en
forskningspresentation av den egna forskningen för en internationell publik, samt
aktiv reflektion kring denna presentation. Vid internationella konferenser kan doktorander presentera och diskutera idéer och redovisa sina forskningsresultat. Vid internationella konferenser presenterar doktoranden en poster eller ger en muntlig presentation för en internationell målgrupp av både juniora och seniora forskare som ofta har goda insikter i doktorandens forskningsområde och själv bedriver aktiv forskning inom området. Det ställer stora krav på att doktorandens forskningspresentation kommuniceras på ett sätt som är anpassat till denna internationella målgrupp av ofta erfarna forskare. Det kräver noggranna förberedelser så att presentationen är begripbar, välstrukturerad, och ger svar på den forskningsfråga som ställs inom givna tidsramar. I kursen ingår därför också att genomföra en presentation vid ett seminarium i kriminologiämnet.

 

För anmälan kontakta forskningsadm.bsr@oru.se

Kursansvarig: Karin Hellfeldt