This page in English

Forskningsdesign inom psykologi

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Innehåll

Kursen består av tre delar där varje del utgör en kurs.

1. Experimentella och kvasiexperimentella gruppstudier. Kurskod 35PS060.

2. Observationsstudier (fall-kontroll och longitudinella kohortstudier). Kurskod 35PS061.

3. Experimentella single case-studier. Kurskod 35PS062.

Efterfråga kursen

Kontakta Katja Boersma, This is an email address