This page in English

Forskningsdesign inom psykologi

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Innehåll

Kursen består av tre delar där varje del utgör en kurs.

1. Experimentella och kvasiexperimentella gruppstudier, 3 hp. Kurskod 35PS060.

2. Observationsstudier, 3 hp (fall-kontroll och longitudinella kohortstudier). Kurskod 35PS061.

3. Experimentella single case-studier, 3 hp. Kurskod 35PS062.

Nästa kurstillfälle

Kursen planeras att ges höstterminen 2025. Kursplanen kommer att revideras.  

Frågor om kursen

Kontakta Katja Boersma, katja.boersma@oru.se eller Jonas Persson, jonas.persson@oru.se.