This page in English

Introduktion till strukturell ekvationsmodellering, 7,5 hp

Kursen avser att ge specifika och fördjupade färdigheter i tillämpning av strukturell ekvationsmodellering (SEM) med hjälp av statistikprogrammet Mplus.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Fokus kommer ligga på att identifiera, estimera och utvärdera de vanligaste typerna av modeller inom ramverket för SEM för både tvärsnittsdata och longitudinella data. I kursen ingår bland annat konfirmatorisk faktoranalys, path-analyser, growth analyser och mixture modeller. Formulering och identifiering av modeller, estimering och tolkning av parametrar, statistiska antaganden och modelljämförelser avses vidare att behandlas i kursen.

Tillämpning sker i form av datorövningar, med särskilt fokus på att träna praktiska färdigheter i att använda statistikprogrammet Mplus. Möjligheter att tillämpa analyser på egna data kommer också erbjudas.

Omfattning: 7,5 hp

Kursansvarig:  Hugo Hesser, hugo.hesser@oru.se

Kursadministration: forskningsadm.bsr@oru.se

Kursen ges vid behov. Kursen gavs senast våren 2024.