This page in English

Introduktion till strukturell ekvationsmodellering, 7,5 hp

Kursen avser att ge specifika och fördjupade färdigheter i tillämpning av strukturell ekvationsmodellering (SEM) med hjälp av statistikprogrammet Mplus.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursstart

21 mars 2024

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Fokus kommer ligga på att identifiera, estimera och utvärdera de vanligaste typerna av modeller inom ramverket för SEM för både tvärsnittsdata och longitudinella data. I kursen ingår bland annat konfirmatorisk faktoranalys, path-analyser, growth analyser och mixture modeller. Formulering och identifiering av modeller, estimering och tolkning av parametrar, statistiska antaganden och modelljämförelser avses vidare att behandlas i kursen.

Tillämpning sker i form av datorövningar, med särskilt fokus på att träna praktiska färdigheter i att använda statistikprogrammet Mplus. Möjligheter att tillämpa analyser på egna data kommer också erbjudas.

Omfattning: 7,5 hp

Kursansvarig:  Hugo Hesser, This is an email address

Kursadministration: This is an email address

OBS: uppdaterat schema publicerat 2024-03-20. En revidering gällande salar (15/5 och 23/5) publicerades 2024-03-26. 

Anmälan är stängd.