This page in English

Kausalitet - Metoder för orsaksförklaringar i samhällsvetenskaplig forskning, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kontaktpersoner

Innehåll

Kursen avser att ge specifik och fördjupad förståelse för orsaksförklaringar i samhällsvetenskaplig forskning. Utifrån det s.k. Potential Outcome Framework (också känd som Rubins kausala modell) kommer olika kvantitativa, experimentella metoder för att testa orsakssamband att behandlas. Särskilt fokus kommer också ligga på antaganden som möjliggör orsaksförklaringar utifrån detta ramverk. Utöver metoder för att testa direkta effekter kommer kursen också att avhandla metoder för att utvärdera indirekta effekter i experimentella studier. Vetenskapsfilosofiska utmaningar och metodologiska svårigheter förknippade med orsaksförklaringar i samhällsvetenskaplig forskning avses vidare att behandlas i kursen.

Hör av er till kontaktperson i god tid om ni är intresserad av kursen.

Efterfråga kursen

Kontakta Hugo Hesser, This is an email address