This page in English

Kvantitativa analysmetoder, 7,5 hp

Kursen är särskilt utformad för att ge en djupgående introduktion till de grundläggande statistiska metoder som används inom samhällsvetenskapens olika ämnesområden.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Humanistiska studier
 • Genusvetenskap
 • Kriminologi
 • Kulturgeografi
 • Medie- och kommunikationsvetenskap
 • Musikvetenskap
 • Pedagogik
 • Psykologi
 • Rättsvetenskap
 • Socialt arbete
 • Sociologi
 • Statskunskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursen är en fakultetsgemensam kurs inom fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Nästa kurstillfälle: vårterminen 2025.