This page in English

Presentation av den egna forskningen på en internationell vetenskaplig konferens, 2,5 hp

Syftet med kursen är att ge doktorander kunskap och praktisk erfarenhet av att presentera den egna forskningen vid en internationell vetenskaplig konferens.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kursplan

Kursplan

Kursstart

Oktober 2023

Kontaktpersoner

  • Kristina Lexell, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301092 This is an email address
  • Martien Schrooten, Universitetslektor
    019 303626 This is an email address

Kursen innehåller förberedelse av en forskningspresentation, presentationen av den egna forskningen för en internationell publik, samt aktiv reflektion kring denna presentation.

Kursen ges vid behov.