This page in English

Tillämpad longitudinell dataanalys, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Psykologi

Kontaktpersoner

Innehåll

Kursen avser att ge specifika och fördjupade färdigheter i tillämpning av moderna statistiska analysmodeller för longitudinell data, med särskild betoning på modeller med random effects (går ibland under namnen latent growth modeling, linear mixed models eller flernivåanalys för upprepade mätningar) som är alltmer vanligt förekommande i beteendevetenskaplig forskning. Kursen omfattar såväl metoder för grundläggande som avancerade longitudinella dataanalyser. Särskilt fokus kommer ligga på metoder för att hantera saknad data i upprepade mätningar av samma individer över tid. Specificering av modeller, estimering och tolkning av parametrar, statistiska antaganden och modelljämförelser avses vidare att behandlas i kursen. Tillämpning sker i form av datorövningar, med särskilt fokus på att träna praktiska färdigheter i att använda programmen Mplus och SPSS för att specificera och utvärdera dataanalysmodeller för longitudinell data.

Hör av er till kontaktpersonen i god tid om ni är intresserad av kursen.

Efterfråga kursen

Kontakta Hugo Hesser, This is an email address.