Litteraturkurs i utbildningsämnet, 15 hp

Kursen startar fortlöpande vid behov.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

I kursen ingår att med ett kritiskt förhållningssätt studera avhandlingar och forskningsresultat i andra format inom utbildningsämnet och närliggande ämnesområden.

För anmälan kontakta This is an email address