Vetenskapsteori för jurister, 7,5 hp

Kursen gavs senast vårterminen 2017. Inget beslut finns om när kursen ska ges nästa gång.

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Rättsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

I kursen ingår

-Vetenskapsteori
- Empiri
- Hermeneutik
- Kritisk teori
- Postmodernism
- Reflexiv tolkning

För anmälan kontakta forskningsadm.bsr@oru.se