This page in English

Praktiska strategier för kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Företagsekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

April 2019 - juni 2019

Kontaktpersoner

Kursen fokuserar på praktiska strategier för kvalitativ dataanalys. Den är strukturerad utifrån fyra huvudsakliga frågor relaterade till sådana strategier, nämligen

i) Aspekter att tänka på innan man börjar analysera kvalitativa data,

ii) Aspekter att beakta när man hanterar och analyserar kvalitativa data,

iii) Sätt att modellera och teoretisera kvalitativa data, och

iv) Aspekter relaterade till presentation och utvärdering av kvalitativa data.

Preliminärt Schema

24/4, 10:15-16:00

14/5, 10:15-16:00

28/5, 10:15-16:00

12/6, 10:15-16:00

13/6, 10:15-14:00

Anmälan

Skicka Anmälningsblankett och intyg på antagning till doktorandstudier till This is an email address. Deadline för anmälan är den 1 mars.