This page in English

Praktiska strategier för kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Företagsekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

April 2017 - juni 2017

Kontaktpersoner

Kursen fokuserar på praktiska strategier för kvalitativ dataanalys. Den är strukturerad utifrån fyra huvudsakliga frågor relaterade till sådana strategier, nämligen

i) Aspekter att tänka på innan man börjar analysera kvalitativa data,

ii) Aspekter att beakta när man hanterar och analyserar kvalitativa data,

iii) Sätt att modellera och teoretisera kvalitativa data, och

iv) Aspekter relaterade till presentation och utvärdering av kvalitativa data.

Sista dag för anmälan är 1 mars 2017.

Anmälningsblankett

OBS! Ändrad sal 19 april: N3053.