This page in English

Praktiska strategier för kvalitativ dataanalys, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Företagsekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

Oktober 2023 - december 2023

Kontaktpersoner

Kursen fokuserar på praktiska strategier för kvalitativ dataanalys. Den är strukturerad utifrån fyra huvudsakliga frågor relaterade till sådana strategier, nämligen

i) Aspekter att tänka på innan man börjar analysera kvalitativa data,

ii) Aspekter att beakta när man hanterar och analyserar kvalitativa data,

iii) Sätt att modellera och teoretisera kvalitativa data, och

iv) Aspekter relaterade till presentation och utvärdering av kvalitativa data.

 

Anmälan

OBS! Det går inte längre att anmäla sig till höstens kurstillfälle, då detta är fullbokat.

Kursen ges under höstterminen 2023.

Schemat är preliminärt!