This page in English

Individuell läskurs inom Informatik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen syftar till att utveckla doktorandens kunskap om och förståelse för forskning inom något delområde av informatik. Kursen syftar vidare till att utveckla doktorandens förmåga att skriftligen presentera samt kritiskt reflektera över en avgränsad del av det forskningsområde som är tillämplig för den deltagandes forskningsarbete.


Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa

  • fördjupad kunskap inom relevanta delområden i relation till egen forskning.
  • förmåga att identifiera och syntetisera relevant forskning och skriftligen presentera denna.
  • förmåga att bedöma möjligheter och utmaningar inom det av doktoranden valt delområde av Informatik.