This page in English

Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Informatik

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

17 oktober 2022 - 21 december 2022

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

Kursen syftar till ge doktoranden kunskap om den vetenskapliga publiceringsprocessen, samt övning och praktik i att författa och analysera vetenskapliga texter. 

I kursen ingår

  • studier av det vetenskapliga skrivandets grunder
  • granskning av vetenskapliga artiklar
  • eget författande av vetenskaplig artikel

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden

  1. ha fördjupad kunskap om ämnesområdets vetenskapliga texter och publikationsprocessen
  2. ha fördjupad kunskap om upplägg, innehåll och utformning av vetenskapliga texter
  3. ha fördjupad färdighet i att söka, sammanfatta, granska och skriva vetenskapliga texter
  4. ha fördjupad förmåga att analysera och kritiskt granska vetenskapliga texter
  5. ha fördjupad färdighet i muntlig kommunikation av vetenskaplig granskning

Maximalt 7 deltagare. Sista anmälningsdag är 2022-08-31.

Anmälningsformulär