This page in English

Bayesiansk statistik, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

 • Nationalekonomi
 • Statistik

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

Januari 2022 - mars 2022

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

 • Bayesiansk inferensteori
 • Simuleringsmetoder
 • Regression
 • Modeller med latenta variabler
 • Modellkontroll
 • Modellval.

Kursens mål

För godkänt betyg ska doktoranden visa:

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha

 • förståelse för grundläggande begrepp inom den Bayesianska statistiken
 • kunskap om principer bakom konstruktionen av en Bayesiansk statistisk modell
 • kunskap om moderna simuleringsbaserade beräkningsmetoder för Bayesiansk statistisk analys.

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

 • självständigt formulera en lämplig statistisk modell inklusive val av priorfördelning
 • förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem och resultaten av den statistiska analysen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs har den studerande förmågan att

 • kritiskt granska, utvärdera och jämföra Bayesianska statistiska modeller.