Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Ekonometri, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

November 2017 - januari 2018

Kontaktpersoner

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förståelse för

- kunskap om grundläggande begrepp inom regressionsanalys

- kunskap om ekonometrisk teori och de viktigaste metoderna för empiriska studier och kvantitativt baserad ekonomisk analys

Efter avslutad kurs ska doktoranden även ha färdighet och förmåga att

- förmåga att kritiskt granska och utvärdera regressionsmodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats

- förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem och resultat

Kursens innehåll

1. Linjärregressionsmodellen (OLS): modellspecifikation och modellresultat

2. Statistisk teori i samband med klassiska linjära regressionsmodellen

3. Utveckla den asymptotiska fördelningsteorin som krävs för analys av generaliserade linjära och icke-linjära modeller

4. Studera inslag av följande skattningsmetoder:
- Instrumentalvariabelestimation.
- Maximumlikelihoodmetoden
- Generaliserad-moment metod (GMM) och
tvåstegsskattningsmetoder