This page in English

Ekonometri, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

November 2021 - januari 2022

Kontaktpersoner

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förståelse för

- kunskap om grundläggande begrepp inom regressionsanalys

- kunskap om ekonometrisk teori och de viktigaste metoderna för empiriska studier och kvantitativt baserad ekonomisk analys

Efter avslutad kurs ska doktoranden även ha färdighet och förmåga att

- förmåga att kritiskt granska och utvärdera regressionsmodeller för att på bästa sätt kunna välja modelleringsansats

- förmåga att förmedla relevanta aspekter av modelleringsproblem och resultat

Kursens innehåll

1. Linjärregressionsmodellen (OLS): modellspecifikation och modellresultat

2. Statistisk teori i samband med klassiska linjära regressionsmodellen

3. Utveckla den asymptotiska fördelningsteorin som krävs för analys av generaliserade linjära och icke-linjära modeller

4. Studera inslag av följande skattningsmetoder:
- Instrumentalvariabelestimation.
- Maximumlikelihoodmetoden
- Generaliserad-moment metod (GMM) och
tvåstegsskattningsmetoder

Under höstterminen 2020 kommer undervisningen på denna kurs att ske online

Skicka Anmälningsblankett och intyg på antagning till doktorandstudier till forskningsadm.hh@oru.se.