This page in English

Mikroekonometri, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi
  • Statistik

Kursplan

Kursplan

Schema

Schema

Kursperiod

Mars 2020 - juni 2020

Kontaktpersoner

Kursens mål

Efter kursen skall doktoranden ha förmåga att formulera, tolka, skatta och utvärdera statistiska modeller för analys av binära variabler, censurerade och trunkerade variabler, räknevariabler, samt variabler som beskriver diskreta val.

Kursens innehåll

1. Översyn av linjära modeller och asymptotisk teori

2. Metoder för att analysera diskreta val (den linjära sannolikheten, logit- och probitmodeller)

3. Metoder för begränsade beroende variabler (metoder för att hantera s k censoring och sampelurval)

4. Metoder för paneldata (fixeffekts- och slumpeffektsmodeller)

5. Fallhistoriemetoder och metoder som används för att analysera durationsdata

Kursen samläses med masterkursen i Mikroekonometri, men som doktorand ska du inte anmäla dig till masterversionen utan anmäla dig med nedanstående blankett:

Anmälningsblankett