Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att surfa vidare godkänner du det. Läs mer om cookies

This page in English

Statistisk teori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Nationalekonomi
  • Statistik

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

Oktober 2017 - november 2017

Kontaktpersoner

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha kunskap och förståelse

- kunskaper inom området sannolikhetsteori från såväl teoretiska som praktiska utgångspunkter
- kunskap om olika sannolikhetsfördelningar och dess egenskaper samt egenskaper för ett slumpmässigt urval
- kunskaper inom området statistisk teori.

Efter avslutad kurs ska doktoranden ha färdighet och förmåga

- förmåga att utifrån en sannolikhetsteoretisk ansats kunna identifiera, strukturera och analysera praktiska problem
- förmåga att tillämpa statistisk teori på praktiska problem.

Efter avslutad kurs ska studenten ha värderingsförmåga och förhållningssätt

-förmåga att självständigt kunna söka ny kunskap och bedöma dess relevans för det statistiska problemet ifråga.

Kursens innehåll

- Sannolikhetsteori: mängdlära, grunder i sannolikhetsteori, betingad sannolikhet och oberoende, stokastiska variabler, täthets- och sannolikhetsfunktioner.

- Transformationer och väntevärden: fördelningar för funktioner av en stokastisk variabel, väntevärden, moment och momentgenererande funktioner.

- Några vanliga fördelningar: diskreta fördelningar, kontinuerliga fördelningar, exponentialfamiljen.

- Multipla stokastiska variabler: simultan- och marginalfördelningar, betingade fördelningar och oberoende, bivariata transformationer, kovarians och korrelation, multivariata fördelningar.

- Egenskaper för ett slumpmässigt urval: grundläggande begrepp för slumpmässiga urval, summor av slumpmässiga variabler från ett slumpmässigt urval, urval från normalfördelningen, konvergensbegrepp.

- Grundläggande begrepp inom statistisk teori: teststatistika, tillräcklighet, estimator, etc.

- Några viktiga statistiska principer: tillräcklighets-, likelihood- och invariansprincipen.

- Punktestimation: metoder för att hitta estimatorer, metoder för att utvärdera estimatorer.

- Hypotesprövning: metoder för att hitta test, metoder för att utvärdera test.

- Intervallestimation: metoder för att hitta intervallestimatorer, metoder för att utvärdera intervallestimatorer.

- Asymptotisk teori: punktestimation, robusthet, hypotesprövning, intervallestimation.