This page in English

Statistiska beräkningar och datorintensiva metoder, 6 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Statistik

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursens innehåll

- Flyttal och datoraritmetik

- Algoritmer och grundläggande programmering

- Numerisk linjär algebra

- Numerisk optimering

- Numerisk integration

- Slumptalsgenerering

- Simuleringsmetoder

- Bootstrap och jackknife

Kurslitteratur

Artiklar, ca. 150 sidor.

Braun, W. John, Duncan J. Murdoch (2007), A first course in statistical programming with R, Cambridge

Behörighet

Sannolikhetslära, 6 hp (forskarutbildningskurs)

Inferensteori, 6 hp (forskarutbildningskurs)