Ansökan till forskarutbildningskurs / Application form to third-cycle course:

Forskarutbildningskurs / Research education course

INFORMATION

Här anmäler du dig till kurserna i Forskningskommunikation. Välj antingen att läsa båda två kurserna på totalt 7,5 högskolepoäng eller välj en av dem. 

  • Forskningskommunikation, forskarens roll i samhället, 3,5 hp
  • Forskningskommunikation i praktiken, 4 hp

Make your choice to the courses Research communication here. Either you choice to take both courses of total 7,5 credits, or choose one of them.   

  • Research communication, researchers' roll in society, 3,5 credits
  • Research communication in practice, 4 credits
Välj kurs/kurser här/Choose your course/courses here:

ANTAGEN TILL FORSKARUTBILDNING VID /ENROLLED AT

Om du är antagen på annat lärosäte än Örebro universitet ska ett registreringsintyg (där registrering för aktuellt halvår framgår) laddas upp i samband med ansökan.  

If you are enrolled at any other University than Örebro, you must submit a registration certificate (where registration for the current half year is shown) when you apply for the course.

Hantering av personuppgifter
Genom din ansökan kommer Örebro universitet att samla in uppgifter  för att kunna behandla din ansökan. Behandlingen görs som en del av vårt myndighetsuppdrag som universitet. Uppgifterna kommer att sparas fram till kursen är avklarad och du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.
Genom att använda formuläret samtycker du till den behandlingen. 

Processing of personal data
Through your application Örebro University will collect information  to be able to process your application. The processing is done as part of our exercise of official authority as a university. The data will be saved until you finish the course and you can find out what has been registered about you or have feedback on the processing or information collected by contacting the university's data protection officer at dataskyddsombud@oru.se. Complaints that can not be resolved with Örebro University may be submitted to Swedish Authority for Privacy Protection.
By using this form, you acknowledge that you consent to these terms of use.