This page in English

Feministisk teori, 7,5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Genusvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

Kursbeskrivning

Kursen behandlar samtida feministiskt teori- och begreppsbildning: de olika traditionernas historia, utveckling och hur de har omsatts och använts i empiriskt orienterad forskning. Kursen är samhällsteoretiskt inriktad.

Kursen problematiserar begreppen kön, genus (gender) och olika traditioners syn på hur kön och genus (gender) relaterar till exempelvis våld, produktion och reproduktion, språk, sexualitet och etnicitet, samt hur teorier om könsrelationer och maktförhållanden problematiserar stabilitet och förändring.

Tillträdeskrav

För att få delta i kursen och de prov som ingår i kursen ska sökanden vara antagen till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet.

Praktisk information

Kursen ges nästa gång HT 20. 

Kurstillfällen: 29 okt, 10, 17, 24 nov, 8, 16 dec, 2020.  Examination 15 januari 2021 
Studietakt: Halvfart 
Antal platser: 8
Undervisningsspråk: Engelska/svenska

Anmälan till kursen

Anmälan är nu stängd och sista anmälningsdag var den 21 oktober, 2020!