Forskarrollen på ett mång- och tvärvetenskapligt fält, 5 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kulturgeografi

Kursplan

Kursplan

Kursperiod

21 november 2023 - 12 december 2023

Kontaktpersoner

  • Ida Andersson, Universitetslektor
    019 303000 This is an email address
  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att den studerande ska ges möjlighet att orientera sig och positionera sig på ett mång- och tvärvetenskapligt fält, samt introduceras till tidsplanering, etikprövning och peer review-granskning i forskningsprocessen.

Tillträdeskrav

Den sökande ska vara antagen i forskarutbildningsämnet kulturgeografi, ett av ämnena som ingår i forskarskolan WATCH eller angränsande ämne. Förtur ges till sökande som deltar i forskarskolan WATCH eller andra forskarskolor som finansieras genom Formas.

Praktisk information

Undervisningsspråk: Engelska
Praktisk information: Kursen kombinerar föreläsningar och seminariediskussioner (4 heldagar). Mellan undervisningstillfällen genomförs kursen genom självstudier.

Course description in English

Anmälan

Anmäl dig på kursen via länken senast den 6 oktober.
Anmälan