Kulturgeografisk teori och metod I, 7,5 högskolepoäng

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Kulturgeografi

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Kicki Ekberg, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 301233 This is an email address
  • Mats Lundmark, Professor emeritus
    019 301364 This is an email address

I kursen behandlas centrala begrepp, teorier och perspektiv inom ämnet kulturgeografi. Särskild uppmärksamhet ges rums- och platsbegreppets utveckling inom ämnet.