Aktuell film/medieteori och forskning, 15 hp

Kursuppgifter

Forskarutbildningsämne

  • Medie- och kommunikationsvetenskap

Kursplan

Kursplan

Kontaktpersoner

  • Ingela Abramsson, Utbildnings- och forskningsadministratör
    019 303352 This is an email address
  • Peter Berglez, Professor
    019 301482 This is an email address

Kursen är en individuell läskurs med fokus på att tillägna sig kunskap om relevanta forskningsområden som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete. I kursen ingår relevanta ämnen, teorier och metoder i relation till tidigare forskning.